Fundusze Europejskie

/ Strona główna / Fundusze Europejskie

ue

MUSTAF MEDICAL Spółka Cywilna Anna Kowalska Rafał Kowalski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.3.3 Go to Brand pn.: „Działania promocyjne firmy MUSTAF MEDICAL na rynkach eksportowych”.

Cel projektu: Celem projektu jest kompleksowe promowanie w okresie 2019-2020 wyrobów medycznych marki MUSTAF MEDICAL oraz MPG, głównie na wybranych perspektywicznych rynkach Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Stanów Zjednoczonych i Rosji. W rezultacie realizacji tego kompleksowego przedsięwzięcia przewiduje się umocowanie rozpoznawalności marki produktowej MUSTAF MEDICAL w ZEA, USA i Rosji, a w konsekwencji wzrost pozycji konkurencyjności firmy na tych rynnach.

Realizacja projektu pozwoli Spółce nawiązać nowe kontakty handlowe, co przełoży się bezpośrednio na wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym szczególnie poza granicami kraju. W dalszej perspektywie, sukces realizacji opisywanego przedsięwzięcia, pozwoli Spółce na rozwój swojej oferty produktowej i rozszerzenie ekspansji eksportowej na kolejne rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 525 900 PLN
Dofinansowanie: 394 425 PLN